Begeleid wonen met een persoonlijke band en een motiverende aanpak

In de huidige markt stapt men steeds meer weg van de hierargische indeling van jeugddetentie. Fysiek contact en isolatie zijn niet langer de leidende methoden in de omgang met jongeren die een uitdaging vormen. De hedendaagse aanpak is persoonlijker en motiverender. Er wordt gekeken naar de doelen van de jongeren en er worden meer gesprekken gevoerd over acties en emoties, in plaats van afstraffing hiervan.

Waar jongeren eerst in grote groepen behandeld werden, worden ze bij Bronx nu behandeld in kleinere groepen. Hierdoor krijgen de jongeren meer persoonlijke aandacht. Daarnaast heeft het verkleinen van de groepen een positief effect op de interne groepsdynamiek. De jongeren hoeven letterlijk en figuurlijk niet langer te vechten voor aandacht.

Aanmelden

Hulpaanbod

Stichting Bronx Begeleid Wonen is als organisatie voor ambulante begeleiding en begeleid & beschermd wonen werkzaam in de regio Amsterdam en omliggende gemeenten. Er wordt begeleiding geboden aan jongeren/jongvolwassenen met een WMO-beschikking of een bepaling jeugdhulp.

Bronx Begeleid Wonen biedt diverse vormen van begeleiding aan. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt wordt gekeken naar een passende vorm van begeleiding. Hieronder volgt een korte beschrijving van ons hulpaanbod.

Verblijf

Bronx biedt jongeren woonbegeleiding aan in drie type woningen: fasewoningen, groepswoningen en individuele studio’s.

Voor jongeren met een grote behoefte aan duidelijkheid en structuur (bijvoorbeeld jongeren die uit een gesloten setting komen) is een fasewoning beschikbaar. Hier wonen de jongeren in een groep van maximaal vijf personen in een woning met 24-uurs toezicht en begeleiding.

Onze Werkwijze >>

Ambulante
woonbegeleiding

Bronx Begeleid Wonen biedt ook huisvesting aan waarbij de cliënten (semi-) zelfstandig wonen met één of twee anderen. De cliënten krijgen ambulante begeleiding op de woning. De intensiteit van deze begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de cliënt. Naast de begeleiding op de woning, krijgen de cliënten ook begeleiding bij het zoeken of volhouden van een dagbesteding in de vorm van school, stage of werk.

Onze Werkwijze >>

Onze visie

Succes kent
veel vormen

Bronx viert elk succes en elke verbetering, hoe klein die ook mag ogen. Niets gaat onopgemerkt. Bij Bronx wordt iedere jongere gezien en gehoord.

Onze missie

Ervoor zorgen dat
jongeren op eigen
benen kunnen staan

Wij willen namelijk wel naar je luisteren. Wij willen jou leren kennen en je helpen om een betere versie te worden van jezelf, zodat jij op eigen benen kan staan. Op ons kan je vertrouwen, want wij doen wat we zeggen dat we zullen doen. Zo simpel is het.

Lees meer

Onze visie

Succes kent
veel vormen

Bronx viert elk succes en elke verbetering, hoe klein die ook mag ogen. Niets gaat onopgemerkt. Bij Bronx wordt iedere jongere gezien en gehoord.

Lees meer

Onze missie

Ervoor zorgen dat
jongeren op eigen
benen kunnen staan.

Wij willen namelijk wel naar je luisteren. Wij willen jou leren kennen en je helpen om een betere versie te worden van jezelf, zodat jij op eigen benen kan staan. Op ons kan je vertrouwen, want wij doen wat we zeggen dat we zullen doen. Zo simpel is het.

Onze visie

Succes kent
veel vormen

Bronx viert elk succes en elke verbetering, hoe klein die ook mag ogen. Niets gaat onopgemerkt. Bij Bronx wordt iedere jongere gezien en gehoord.

Onze missie

Ervoor zorgen dat
jongeren op eigen
benen kunnen staan

Wij willen namelijk wel naar je luisteren. Wij willen jou leren kennen en je helpen om een betere versie te worden van jezelf, zodat jij op eigen benen kan staan. Op ons kan je vertrouwen, want wij doen wat we zeggen dat we zullen doen. Zo simpel is het.

Lees meer

Meer
over Bronx

Begeleiding

Faciliteiten

Werkwijze

Bronx Begeleid Wonen is een HKZ gecertificeerde zorgaanbieder die woonbegeleiding biedt aan jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/of een residentiële achtergrond. Bronx Begeleid Wonen staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Bij ons staat de cliënt centraal.

Onze partners