Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

AMBULANTE WOONBEGELEIDING (GROEPSWONEN EN INDIVIDUEEL AANBOD)

Bronx Begeleid Wonen biedt in Zaandam ook huisvesting aan waarbij de cliënten semi- zelfstandig wonen met minimaal 1 en maximaal 2 anderen of zelfstandig in een individuele studio. De cliënten krijgen ambulante begeleiding in de woning. Dit bestaat voornamelijk uit individuele gesprekken, ondersteuning bij de uitvoer van de ADL- en HDL-verrichtingen, ondersteuning bij het regelen van de praktische zaken, het bijhouden van de financiën/administratie, contact onderhouden met externe instanties en contact onderhouden met het (positief) netwerk. Cliënten die naast de geboden zorg extra ondersteuning nodig hebben van onafhankelijke instanties, worden ondersteund in het aanmeldingsproces.

AMBULANTE BEGELEIDING

Naast ambulante woonbegeleiding, biedt Bronx Begeleid Wonen ook ambulante begeleiding. Dit is bedoeld voor cliënten die wel een woonplek hebben (zelfstandig of bij ouders), maar nog behoefte hebben aan hulp en ondersteuning bij het aanleren van sociale en praktische vaardigheden ten behoeve van hun competentieontwikkeling. Ook hier wordt de frequentie van de begeleiding afgestemd op de hulpbehoevendheid van de cliënt.

HOE ZIET DE BEGELEIDING ERUIT?

De leerdoelen van de cliënt worden opgenomen in een individueel begeleidingsplan. Hierin wordt opgenomen waar de cliënt zich in wil ontwikkelen en wat hiervoor nodig is. In veel gevallen werkt Bronx samen met gecertificeerde instellingen, (jeugd)reclassering, scholen, werk-/stageplek van de cliënt en diens ouders/verzorgers. Cliënten hebben wekelijks ten minste twee individuele face-to-face afspraken met hun persoonlijk begeleider. De intensiteit en frequentie van de begeleidingsmomenten verschillen per cliënt. Tijdens deze gesprekken wordt stilgestaan bij de leerdoelen van de cliënt (bijv. op een positieve manier omgaan met geld, het maken van positieve keuzes t.a.v. het netwerk of andere persoonlijke zaken). Tevens is de begeleiding gericht op ondersteuning bij praktische zaken waaronder het aanvragen van zorgtoeslag, studiefinanciering, solliciteren, het bijhouden van de administratie, (persoonlijke) hygiëne en huishoudelijke verzorging. Na elke afspraak met een cliënt wordt er een (doel)rapportage opgesteld in het Elektronisch Cliënten Dossier. De begeleidingsplannen worden tenminste om het kwartaal geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Aanmelden

Voordelen

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Erkenningen

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties. Bronx Begeleid Wonen is erkend als leerbedrijf. Ook is Bronx Begeleid Wonen in beschikking van een Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) certificaat.

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties.