Verblijf

Verblijf

FASEWONING (24 UUR BEGELEIDING PER ETMAAL)

Voor jongeren met een grote behoefte aan duidelijkheid en structuur (bijvoorbeeld jongeren die uit een gesloten setting komen) is een fasewoning beschikbaar. Hier wonen de jongeren in een groep van maximaal vijf personen in een woning met 24 uur toezicht en begeleiding.

GROEPSWONINGEN

Wij beschikken over meerdere locaties in Noord-Holland waar wij beschermd wonen aanbieden voor de jongeren. Bij wonen in een groep deelt een bewoner samen met anderen een huis. Er is een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, douche en toilet. De bewoners bespreken praktische zaken tijdens een huiskameroverleg.

INDIVIDUELE WONINGEN

Wonen in een individuele woning betekent vaak dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk functioneert en zelf verantwoordelijk is voor het huishouden. De jongere krijgt nog steeds woonbegeleiding, maar krijgt ook nog hulp en activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten, het leren koken en bewustwording op het gebied van leefstijl.

BESCHERMD HUIS

Als je een Beschermd Thuis indicatie vanuit de gemeente Zaanstad hebt, kan je bij Bronx Begeleid Wonen terecht voor de zorg en ondersteuning. Je hebt recht op producten en diensten die noodzakelijk zijn bij je zorg en verblijf. Je krijgt ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren. Door inzet van dit resultaatgebied wordt de stap naar scheiding van wonen en zorg gemaakt. De zelfredzaamheid van de inwoner wordt zoveel mogelijk behouden of vergroot. Bij een Bescherm Thuis indicatie betaalt de cliënt zijn eigen woonkosten.

Aanmelden

Voordelen

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Erkenningen

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties. Bronx Begeleid Wonen is erkend als leerbedrijf. Ook is Bronx Begeleid Wonen in beschikking van een Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) certificaat.

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties.