Klachtenreglement

Vacatures

Klachtenreglement

Bronx Begeleid Wonen werkt aan de voortdurende verbetering van de zorg. Wij streven ernaar om de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ergens niet tevreden over is. Bronx Begeleid Wonen is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bij klachten wordt geadviseerd om dit eerst te bespreken met de betrokken medewerker(s) en indien nodig met de leidinggevende of directie. Het kan echter ook zijn dat dit niet voldoende is om de klacht af te handelen. In dat geval kan degene zich met de klacht wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor de klachtenprocedure kunt u terecht op de site https://klachtenportaalzorg.nl.