Wat doen we

Jongeren helpen om op eigen benen te staan

WOONBEGELEIDING BIEDEN AAN JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN (LICHT) VERSTANDELIJKE BEPERKING, PSYCHOSOCIALE PROBLEMATIEK, PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK EN/OF EEN RESIDENTIËLE ACHTERGROND.

Wat doen we

Jongeren helpen om op eigen benen te staan

WOONBEGELEIDING BIEDT AAN JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN (LICHT) VERSTANDELIJKE BEPERKING, PSYCHOSOCIALE PROBLEMATIEK, PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK EN/OF EEN RESIDENTIËLE ACHTERGROND.

Impressie

Onze kernwaarden

Eerlijk &
standvastig

Eerlijk &
standvastig

Motiverend &
Daadkrachtig

Positief &
Begripvol

Wie ben jij? Wat wil je? En hoe verwoord je dat? Je mening leren kennen, leren formuleren en durven uiten is een uitdaging voor veel mensen binnen onze maatschappij. We leunen liever naar leugens, want de waarheid vertellen kan soms onprettig aanvoelen. Maar eerlijk zijn is belangrijk. Het is de kern en basis van alles wat er werkelijk toe doet. Bij Bronx mag iedereen vertellen wat hij of zij echt voelt en denkt. Alleen zo maak je ware progressie.

Niet iedereen is op het begin even open en dankbaar voor de hulp die wij willen bieden. Maar wij staan sterk in onze schoenen. Wij weten waarvoor wij het doen en zijn niet zomaar van ons stuk te brengen. En waar een wil is, is een weg.

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 – 27 jaar

Bronx Begeleid Wonen is een kleinschalige, sinds 2016 HKZ -gecertificeerde, zorgaanbieder, gespecialiseerd in het bieden van woonbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen met een verscheidenheid aan problematiek, waaronder een licht verstandelijke beperking, (psycho)sociale/forensische-, psychiatrische- en gedragsproblematiek.

Bronx biedt onder andere (woon)begeleiding en huisvesting waarbij cliënten (semi-) zelfstandig wonen. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvragen en mate van zelfstandigheid van de cliënt en kan uiteenlopen van bijvoorbeeld 12 uur begeleiding per week tot aan 24-uurs begeleiding per etmaal. Begeleiding kan variëren van ondersteuning op het gebied van sociaal functioneren, ondersteuning bij de regie en de uitvoer van ADL/HDL taken (zelfzorg en huishoudelijke taken) en hulp bij financiën tot aan het zoeken van een passende dagbesteding (school, stage/werk en een positieve vrijetijdsbesteding). Zo nodig kan er ondersteuning worden geboden in het zoeken naar een passende (GGZ-)behandeling.

Voor elke cliënt wordt er in gezamenlijkheid met de cliënt en het betrokken netwerk een individueel begeleidingsplan opgesteld. De intensiteit van de begeleiding en de leerdoelen van de cliënten wordt vastgesteld aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Tijdens evaluatiemomenten worden de met de cliënt opgestelde leerdoelen geëvalueerd. Bekeken wordt of de gestelde doelen zijn behaald en wat ervoor nodig is deze te behalen. Indien mogelijk worden er afspraken gemaakt over de intensiteit van de begeleiding. Bronx beschikt over een 24-uur bereikbaarheidsdienst voor de cliënten van de organisatie. In geval van nood, is de begeleiding binnen 30 minuten ter plaatse.

Voordelen

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Meerdere
vestigingen

24/7 bereikbaar

Groepsapp voor
elke locatie

Aanbieder
dagbesteding

Sport en beweging

Zorgverleners
& coaches

Erkenningen

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties. Bronx Begeleid Wonen is erkend als leerbedrijf. Ook is Bronx Begeleid Wonen in beschikking van een Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) certificaat.

Bij Bronx Begeleid Wonen staat kwaliteit voorop. Bronx Begeleid Wonen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Klachtenportaalzorg en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Daarnaast beschikt Bronx Begeleid Wonen over een kwaliteitskeurmerk HKZ voor Kleine Organisaties.

Cliëntenraad

Bronx Begeleid Wonen beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad van Bronx Begeleid Wonen behartigt de belangen van alle cliënten die gebruik maken van de hulpverlening van Bronx Begeleid Wonen. Voor vragen kunt u mailen naar: clientenraad@bronxbegeleidwonen.nl.

Aanmelden